Незважаючи на те, що протягом останніх десятиліть масове застосування антимікробних препаратів відбувалося в галузі здоров'я людей і тварин, світ стикається з прискореним збільшенням появи протимікробної резистентності. Однак відкриття нових методів лікування недостатньо для підтримки боротьби з бактеріями, організмами, що відповідають за часто серйозні захворювання у людей та тварин. 

Крім того, глобалізація торгівлі продовольчими товарами разом із традиційним та медичним туризмом дозволяє існуючим або майбутнім резистентним бактеріям легко колонізувати всю планету незалежно від місцевих превентивних заходів. Таким чином, ризики, спричинені однією країною, можуть загрожувати ефективності та доступності антибіотиків для всієї планети. 

Захист ефективності антимікробних агентів

Протимікробна резистентність становить загрозу здоров'ю у всьому світі: її наслідки, прямі та непрямі, можуть зашкодити як здоров'ю людей, так і тваринам.

Для тих, хто працює у секторі охорони здоров'я тварин, використання ветеринарних лікарських засобів, включаючи антимікробні препарати, має важливе значення з наступних причин

  • Для захисту здоров'я та добробуту тварин , з огляду на те, що хвороби тварин можуть призвести до втрати виробництва до 20%
  • Сприяти безпеці харчових продуктів, оскільки світовий приріст населення веде до збільшення попиту на високоякісні тваринні білки, наприклад, що знаходяться в яйцях, м'ясі та молоці;
  • З метою захисту здоров'я людей , оскільки більше 60% інфекційних хвороб тварин передаються людям.

З усіх цих причин антимікробні препарати становлять глобальне суспільне благо, і захист їхньої ефективності залишається ключовим.

Раціоналізація та контроль використання антимікробних препаратів

МБЕ рекомендує політику, яка дає змогу базовій ветеринарній мережі для ефективного нагляду за здоров'ям тварин, що забезпечує раннє виявлення потенційних хвороб тварин (включаючи зоонози) та швидкого реагування на їх вміст на місці спалаху. Ця мережа також гарантує загальний рівень здоров'я тварин, полегшуючи розумне, доцільне та обмежене використання ветеринарних препаратів та антибіотиків.

МЕБ виступає за відповідальне та обережне використання антимікробних препаратів під наглядом ветеринарів, які добре навчені та добре контролюються установами ветеринарної медицини. У цьому контексті Організація публікує міжурядові стандарти, керівні принципи та рекомендації, спрямовані на ветеринарні служби своїх країн-членів.

Нагляд за використанням протимікробних агентів у тварин

У багатьох країнах, у тому числі розвинутих країнах, антимікробні препарати широко доступні всім, прямо або опосередковано, з навряд чи будь-якими обмеженнями щодо відповідних умов для імпорту, виробництва, розподілу та використання ветеринарних препаратів, включаючи антимікробні препарати. Таким чином, ці продукти циркулюють як звичайні товари, без контролю, і часто фальсифікуються.

Крім того, поки не існує узгодженої системи нагляду для контролю за використанням та обігом антимікробних агентів у тварин у всьому світі.Збір цієї інформації дозволить країнам краще контролювати якість та ефективність використовуваних продуктів. У цьому контексті МЕБ було доручено своїм країнам-членам зібрати цю недостовірну інформацію та створити світову базу даних для моніторингу використання протимікробних агентів у тварин. Ця база даних, яка в кінцевому підсумку буде пов'язана з Всесвітньою інформаційною системою охорони здоров'я тварин МЕБ (WAHIS) , полегшить аналіз та контроль джерела імпортованих лікарських засобів, підвищуючи їх відстеження у країнах-членах МЕБ.

Розробка альтернативних методів лікування антибіотиків

МЕБ підтримує нові дослідження щодо альтернатив антибіотиками (особливо вакцинами), і особливо привітав Міжнародний симпозіум з цього питання в 2012 році, організований Міжнародним альянсом з біологічної стандартизації (IABS) та Міністерством сільського господарства Сполучених Штатів (USDA). 

 

Компонент коментарів CComment

На верх