1

Антибіотикорезистентність мікроорганізмів

Ветеринарна медицина України − 2015 − № 3(229). – С. 13–16.

Т.О. Гаркавенко,
О.М. Неволько,
Д.О. Ординська,
Н.А. Меженська,
Т.Г. Козицька

2

Методи визначення залишкових кількостей антимікробних препаратів у продуктах птахівництва

Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень – Вип. № 26. − 2015 − С. 33–41.

Т.О. Гаркавенко,
І.М. Азиркіна

3

Метицилінрезистентний стафілокок (MRSA) – стан проблеми у світі та в Україні

Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень – Вип. № 26. − 2015 − С. 41–51.

Гаркавенко Т.О.,
Козицька Т.Г.,
Ординська Д.О.,
Меженская Н.А.,
Cеменчукова І.В.

4

Нормативно-законодавчі вимоги щодо визначення залишкових кількостей антимікробних препаратів у продукції птахівництва

Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень – Вип. № 27. − 2015 − – С. 96–104.

Т.О. Гаркавенко,
І.М. Азиркіна

5

Порівняльний аналіз мікробіологічних методів щодо визначення залишкових кількостей антимікробних препаратів в продукції птахівництва

Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень – Вип. № 28. – 2016 − С. 28 – 41

Т.О. Гаркавенко,
І.М. Азиркіна,
Г.В. Київська

6

Механізм резистентності та методи виявлення метицилінрезистентного стафілокока (MRSA) (оглядова стаття)

Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень – Вип. № 28. – 2016 − С. 42 – 54

Т.О. Гаркавенко,
Т.Г. Козицька

7

Визначення залишкових кількостей антибіотиків тетрациклінової групи в яйцях та яєчних продуктах мікробіологічним

матеріали щорічної науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології тварин». – 2016.–16.06.2016. – С.11–13

Т.О. Гаркавенко,
І.М. Азиркіна

8

Визначення антибіотиків тетрациклінової групи в продукції птахівництва мікробіологічним методом

Вісник аграрної науки Причорномор’я. Науковий журнал.– №2(89).Частина 1. – Миколаїв – 2016. – С. 60 – 68

Т.О. Гаркавенко,
І.М. Азиркіна

9

Актуальні питання контролю антибіотикорезистентності збудників інфекційних захворювань тварин в Україні

Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень.– №29.–К. – 2016. – С. 67 – 75

Т.О. Гаркавенко,
І.М. Азиркіна,
Д.О. Ординська,
Гаркавенко В.М.

10

Визначення залишкових кількостей макролітів та β-лактамів у продукції птахівництва мікробіологічним методом

Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень.– №29.–К. – 2016. – С. 75 – 83

Т.О. Гаркавенко,
І.М. Азиркіна,
Л.О. Шалімова

11

Визначення залишкових кількостей антимікробних препаратів в продукції птахівництва мікробіологічним методом

Збірник матеріалів XV Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів «Проблеми ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції тваринництва». – 2016.– С.13–14

І.М. Азиркіна,
Т.О. Гаркавенко

12

Антибиотикорезистентность возбудителей бактериальных инфекций животных в Украине

Гаркавенко Т.А. Антибиотикорезистентность возбудителей бактериальных инфекций животных в Украине / [Т.А.Гаркавенко] // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. – 20. Горки, 2017. – С. 234-240.

Гаркавенко Т.О.

13

Вивчення антибіотикорезистентності основних збудників бактеріальних захворювань тварин та птиці до β-лактамів в Україні

Гаркавенко Т.О., Бергілевич О.М. Вивчення антибіотикорезистентності основних збудників бактеріальних захворювань тварин та птиці до β-лактамів в Україні./ [Т.О.Гаркавенко, О.М.Бергілевич] //Ветеринарна біотехнологія.–2017.–№31 – С.33–44

Т.О. Гаркавенко,
О.М. Бергілевич

14

Визначення мікробіологічним скринінг-методом залишкових кількостей антибіотиків тетрациклінової групи в м'ясі птиці, яйцях та яєчних продуктах

Затверджено вченою радою ДНДІЛДВСЕ (протокол № 6 від 12.12.2017)
Затверджено науково-методичною радою Держпродспоживслужби (протокол № 3 від 20.12.2018)

Гаркавенко Т.О,
Азиркіна І.М.,
Шалімова Л.О.

15

Визначення мікробіологічним скринінг-методом залишкових кількостей антибіотиків групи β-лактамів та макролітів в м'ясі птиці, яйцях та яєчних продуктах

Затверджено вченою радою ДНДІЛДВСЕ (протокол № 6 від 12.12.2017)
Затверджено науково-методичною радою Держпродспоживслужби (протокол № 3 від 20.12.2018)

Гаркавенко Т.О.,
Азиркіна І.М.,
Шалімова Л.О.

16

Визначення мікробіологічним скринінг-методом залишкових кількостей антибіотиків групи аміноглікозидів в м'ясі птиці, яйцях та яєчних продуктах

Затверджено вченою радою ДНДІЛДВСЕ (протокол № 6 від 12.12.2017) Затверджено науково-методичною радою Держпродспоживслужби (протокол № 3 від 20.12.2018)

Гаркавенко Т.О.,
Азиркіна І.М.,
Шалімова Л.О.

17

Визначення мікробіологічним скринінг-методом залишкових кількостей антибіотиків групи хінолонів в м'ясі птиці, яйцях та яєчних продуктах

Затверджено вченою радою ДНДІЛДВСЕ (протокол № 6 від 12.12.2017) Затверджено науково-методичною радою Держпродспоживслужби (протокол № 3 від 20.12.2018)

Гаркавенко Т.О.,
Азиркіна І.М.,
Шалімова Л.О.

18

Characteristics of antibiotic sensitive of Staphylococcus aureus isolated from dairy farms in Ukraine

Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8(4), 559˗563

O.M.Berhilevych,
V.V. Kasianchuk,
M.D.Kukhtyn,
I.M. Lotskin,
T.O.Garkavenko,
P.A.Shubin

19

Антибиотикорезистентность возбудителей бактериальных инфекций животных в Украине

Міжнародний журнал антибіотики та проіотики, 2017, 1(2) DOI: https://doi.org/10.31405/ijap.1-2.17.06

Т.А. Гаркавенко,
Д.А. Ординская,
И.В. Семенчукова

20

Аналіз результатів дослідження щодо наявності метицилінрезистентного стафілокока (MRSA) в хаочових продуктах тваринного походження

Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького // Ветеринарні науки. – Т.20. – № 87. – Харків, 2018. – С. 112-115

Т.Г. Козицька,
Т.О. Гаркавенко

21

Визначення залишкової кількостей бакюлоприму та триметоприму у м’ясі, печінці, нирках мікробіологічним методом

Ветеринарна біотехнологія. Бюлетень – Вип. № 32 (2). – 2018 − С. 77 – 85

Т.О. Гаркавенко,
І.М. Азиркіна,
Л.О. Шалімова,
Т.Г. Козицька

22

Аналіз результатів дослідження щодо наявності метицилінрезистентного стафілококу (MRSA) в харчових продуктах тваринного походження

Третій щорічний Регіональний науковий симпозіум в рамках концепції "Єдине здоров'я". ˗ Збірник тез. ˗ 2018. ˗ С.296

Козицька Т.,
Гаркавенко Т.

23

Патент на корисну модель № 132436. Спосіб визначення залишкових кількостей антибіотиків тетрациклінової групи в продукції птахівництва мікробіологічним методом.

Зареєстровано 25.02.2019 р., Бюл. № 4.

Винахідники:
Піщанський О.В.,
Гаркавенко Т.О.,
Азиркіна І.М.,
Коваленко В.Л.

24

Патент на корисну модель № 132437. Спосіб визначення залишкових кількостей антибіотиків групи аміноглікозидів у продуктах забою птиці мікробіологічним методом.

Зареєстровано 25.02.2019 р., Бюл. № 4.

Винахідники:
Піщанський О.В.,
Гаркавенко Т.О.,
Меженська Н.А.,
Азиркіна І.М.

25

Патент на корисну модель № 132438. Спосіб визначення залишкових кількостей антибіотиків групи макролідів та β-лактамів у продуктах забою птиці мікробіологічним методом.

Зареєстровано 25.02.2019 р., Бюл. № 4.

Винахідники:
Піщанський О.В.,
Гаркавенко Т.О.,
Меженський А.О.,
Азиркіна І.М.

26

Патент на корисну модель № 132439. Спосіб визначення залишкових кількостей антибіотиків тетрациклінової групи в яйцях та яєчних продуктах мікробіологічним методом.

Зареєстровано 25.02.2019 р., Бюл. № 4.

Винахідники:
Піщанський О.В.,
Гаркавенко Т.О.,
Азиркіна І.М.,
Коваленко В.Л.

27

Патент на корисну модель № 123440. Спосіб визначення залишкових кількостей антибіотиків групи макролідів та β-лактамів у яйцях та яєчних продуктах мікробіологічним методом.

Зареєстровано 25.02.2019 р., Бюл. № 4.

Винахідники:
Піщанський О.В.,
Гаркавенко Т.О.,
Азиркіна І.М.,
Меженський А.О.

28

Патент на корисну модель № 132441. Спосіб визначення залишкових кількостей антибіотиків групи хінолонів у продуктах забою птиці мікробіологічним методом.

Зареєстровано 25.02.2019 р., Бюл. № 4.

Винахідники:
Піщанський О.В.,
Гаркавенко Т.О.,
Азиркіна І.М.,
Київська Г.В.

29

Патент на корисну модель № 132442. Спосіб визначення залишкових кількостей антибіотиків групи аміноглікозидів у яйцях та яєчних продуктах мікробіологічним методом.

Зареєстровано 25.02.2019 р., Бюл. № 4.

Винахідники:
Піщанський О.В.,
Гаркавенко Т.О.,
Меженська Н.А.,
Азиркіна І.М.

30

Свідоцтво про первісне депонування штаму мікроорганізму Staphylococcus Aureus «22-22»

Зареєстровано 01.02.2019

Козицька Т.Г.,
Гаркавенко Т.О.,
Горбатюк О.І.,
Ординська Д.О.,
Щур Н.В.

31

Влияние остатков антибактериальных препаратов в замороженной рыбе на ее микробиологическиу и биохимические показатели

Учёные записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак почета» государственная академия ветеринарной медицины» //. – Т.55. – Вып.1. – Витебск, 2019. – С. 67-71

Малимон З.В.,
Кухтын Н.Д.,
Гаркавенко Т.А.

32

Microbiological Indicators of Frozen Fish and Sensitivity of Psychrotrophic Microflora to Antibiotics in the Absence and Presence of Residual Amounts of Antibacterial Drugs

Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. ˗ 10(1). ˗P. 507˗518

Malimon Z.,
Kukhtyn M.,
Garkavenko T.,
Horiuk Y.,
Horiuk V.

33

Циркуляція метицилін-резистентного стафілокока (MRS) серед сільськогосплодарських та домашніх тварин в Україні

Четвертий щорічний Регіональний науковий симпозіум в рамках концепції "Єдине здоров'я". ˗ Збірник тез. ˗ 2019. ˗ С.245

Козицька Т.,
Гаркавенко Т.

34

Антибіотикорезистентність збудників бактеріальних захворювань тварин в Україні

Матеріали ІІІ щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні епідемічні виклики в концепції «Єдине здоров’я»». ˗ 15˗17.04.2019. ˗ Тернопіль. ˗ С.18

Гаркавенко Т.

35

Вивчення стійкості антибіотико-резистентних штамів S. аureus до дезінфікуючих засобів з різними діючими речовинами

Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Інституту біології тварин”. – Випуск 20. – № 2. – С.183˗193;

Т.О. Гаркавенко,
Т.Г. Козицька,
О.І. Горбатюк,
В.Л. Коваленко

36

Виявлення метицилінрезистентних стафілококів (MRSA) мікробіологічними методами

Затверджені Вченою радою протокол №… від 2019 р.);

Піщанський О.В.,
ГаркавенкоТ.О.,
Козицька Т.Г.,
Горбатюк О.І.,
Щур Н.В.,
Ординська Д.О.,
Азиркіна А.В.

Компонент коментарів CComment

На верх