Рекомендації консультанта ФАО
щодо Контролю антибіотикорезистентності.

План заходів щодо контролю застосування антимікробних засобів продуктивним тваринам в Україні

(з метою запобігання виникнення антибіотикорезистентних штамів патогенних мікроорганізмів)

Захід

Термін виконання

Відповідальний

Примітка

1.

Провести аналіз ризиків щодо недосконалості інструментів простежуваності обігу ветеринарних препаратів, антимікробних засобів та субстанцій (Блок-схема Додаток 1). Розробити пропозиції щодо національного плану боротьби із антибіотикорезистентністю.

Квітень 2019

 

 

2.

Розробити пропозиції та запропонувати зміни до Національного плану боротьби із антибіотикорезистентністю в частині запровадження до нього заходів даного Плану.

Червень 2019

 

 

3.

Зробити запит до Державної митної служби України щодо кількості ввезених в Україну антимікробних препаратів медичного, ветеринарного призначення та окремо антимікробних субстанцій, в розрізі отримувачів даних вантажів. На основі отриманих даних провести аналіз ризиків щодо незаконного продажу та використання антимікробних засобів національними операторами ринку.

Квітень 2019

 

 

4.

Звернутись до МОЗ та спільно розробити методику розрахунку річної потреби України щодо імпорту антимікробних засобів (субстанцій та готових лікарських форм антимікробних засобів), спираючись на емпіричні дані та статистику щорічних імпортних ввезень.

За згодою

 

 

5.

Зробити запит до МОЗ щодо можливості запровадження продажу антимікробних препаратів в медичних аптеках виключно за рецептами, особливо тих, які заборонені для використання продуктивним тваринам, або тих, які не включені до національного Плану державного моніторингу залишків.

Червень 2019

 

 

6.

Внести зміни до Закону України «Про ветеринарну медицину» в частині заборони використання кормових антибіотиків, та ін. антимікробних засобів продуктивним тваринам, або птиці із профілактичною метою всім суб’єктами господарювання, які пов’язані із утриманням продуктивних тварин та птиці. Визначити, що застосування антимікробних засобів допускається виключно із лікувальною метою після встановлення чутливості мікроорганізму до антимікробного засобу.

Грудень 2019

 

Ок.

7.

Розробити та затвердити Наказом перелік всіх ветеринарних антимікробних засобів в Україні, які мають реалізовуватися виключно за рецептом лікаря (Додаток 5) в якому зазначено номер його ліцензії, та ПІП. Розробити форму та запровадити піврічні звіти щодо об’ємів та місця призначення продажу антимікробного препарату. В звітах зазначати назви антимікробних засобів та номери ліцензій лікарів, які отримали або виписали антимікробний засіб. Якщо антимікробний засіб за рецептом поставлявся до господарства вказується його номер ЕДРПО, або адреса для фізичних осіб.
Розробити електронну систему простежуваності (е-ігекіпу зузіешз) в ланцюжку: база зареєстрованих ВП- власник РП - дистриб‘ютор - ветлікар -фермер.

Травень 2019    
8.

Внести зміни до Закону України «Про ветеринарну медицину» в частині зміни підходу до ліцензування приватної ветеринарної практики де номер ліцензії буде належати особі, а не установі.
Установи, в свою чергу, будуть вказувати номери ліцензій лікарів, які працюють в них. В Рецепті лікар зазначатиме власний номер ліцензії. Лікарі, які не мають ліцензії, та помічники ветеринарних лікарів не матимуть права видавати рецепти на антимікробні препарати.

Грудень 2019   Ок.
9. Створити реєстр всіх ліцензованих установ та ліцензіатів (№ ліцензії), які здійснюють приватну ветеринарну практику, надають лікувальну допомогу тваринам із можливістю вносити звіти щодо використання антимікробних лікарських засобів отриманих від аптек, або виробників ветеринарних препаратів. Листопад 2019    
10. Внести зміни до Закону України «Про ветеринарну медицину» в частині заборони та введення адміністративної відповідальності адекватної порушенню щодо прямого продажу та купівлі субстанцій антимікробних засобів суб’єктам та суб’єктами, які не мають ліцензій на виробництво медичних, або ветеринарних антимікробних препаратів. Грудень 2019   Ок.
11. Розробити та запровадити СОП щодо ведення записів про видачу рецептів ліцензіатами, або ліцензованими установами (журнали щодо реєстрації рецептів із вказанням їх номерів та місця призначення). Також реєстрації та зберіганні рецептів установами, які відповідно до них відпускають антимікробні препарати (ведення паперових або електронних журналів). Розробити навчальний блок щодо запровадження даної СОП. Грудень 2019    
12. Внести зміни до Закону України «Про ветеринарну медицину» в частині обов’язкової реєстрації (ведення записів в електронному та/або паперовому вигляді) в місцях продажу ветеринарних антимікробних препаратів та їх застосування (лікарні, тваринницькі об’єкти в т.ч. ОСГ), а саме: вести записи щодо простежуваності «крок вперед, крок назад» щодо всіх антимікробних засобів всіма суб’єктами господарювання у сфері їх імпорту, виробництва, продажу, а також вирощування тварин, птиці, гідробіонтів. (Блок-схема простежуваності Додаток 3). Грудень 2019   Ок.
13. Розробити Стандартну операційну процедуру (СОП) щодо виявлення, повідомлення та внесення змін та перегляду Державного плану моніторингу залишків, враховуючи дані отримані під час інспектування товарних тваринницьких об’єктів, операторів ринку у сфері виробництва кормів та виявлених при цьому антимікробних засобів, кокцидіостатиків та ін. речовин, які контролюються Планом Державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та інших забруднювачів (ПДМЗ). Врахувати при цьому Протимікробні ветеринарні препарати, що зареєстровані для непродуктивних тварин в Україні, однак нелегально можуть застосовуватися для продуктивних тварин або зареєстровані для продуктивних тварин лише для лікувальних цілей. (Додаток 2), а можуть застосовуватися для стимуляції росту продуктивних тварин. Травень 2019    
14. Розробити СОП та навчальний модуль для Державних інспекторів щодо особливостей здійснення контролю тваринницьких об’єктів, кормовиробничих цехів та заводів в частині контролю обігу антимікробних речовин. Внести зміни до затверджених переліків питань та уніфікованих форм актів відповідно до внесених до Закону змін. Грудень 2019    
15. Створити розділ щодо антибіотикорезистентності на офіційному сайті Держпродспоживслужби та в соціальних мережах повідомляти про проблему, описувати заходи, які вживаються в цій сфері, висвітлюючи національний та міжнародний досвід. Травень 2019    
16. Розробити та внести зміни до Плану Державного моніторингу (ПДМЗ) на 2020 рік в частині розширення завдань щодо відбору зразків до місць роздрібної торгівлі в торгівельних мережах вибірково від виробників різних розмірів, враховуючи результати аналізу ризиків. Листопад 2019    
17. Внести зміни до Закону України «Про ветеринарну медицину» та в Закон «Про ліцензування» в частині ліцензування діяльності пов’язаної із продажем антимікробних засобів та біологічних препаратів (крім косметичних та засобів, які не є лікарськими препаратами). Грудень 2019   Ок.
18.

Внести зміни до Закону України «Про ветеринарну медицину» щодо обов’язкового повідомлення про виявлення забрудненої залишками інгібіторів, або антимікробних засобів сировини на прийомці переробних підприємств до територіального органу КО та комісійному знищенні підтверджено забрудненої.
Встановлення адміністративної відповідальності за неповідомлення, або приймання свідомо забрудненої сировини на переробку.

Грудень 2019   Ок.
19. Переглянути реєстраційні посвідчення щодо препаратів, які забороняються до використання продуктивним тваринам та птиці після завершення термінів їх реєстрації (кормові антибіотики комбіновані препарати із Колістіном (Додаток 4) тощо). Попередити про заборону використання та перехідні періоди власників реєстраційних посвідчень і операторів ринку, які утримують тварин та птицю.      
20. Провести ревізію наявності методів та засобів встановлення залишкових кількостей зареєстрованих в Україні препаратів, залишки яких необхідно контролювати в рамках Державного моніторингу залишків дозволених та заборонених діючих речовин. При необхідності розробити та валідувати розроблені методи. Не реєструвати препарати, діючі речовини яких не можуть бути визначені лабораторно в Україні на рівні залишкових кількостей. Серпень 2019    
В.В. Башинський.

Додаток 2 до Плану заходів щодо контролю застосування антимікробних засобів продуктивним тваринам.

Протимікробні ветеринарні препарати, що зареєстровані для непродуктивних тварин в Україні, однак нелегально можуть застосовуватися для продуктивних тварин або зареєстровані для продуктивних тварин лише для лікувальних цілей, а можуть застосовуватися для стимуляції росту продуктивних тварин

Назва препарату

Номер РП

Назва діючої речовини

Власник РП

Вид тварин

Застосування

Примітка

1

Біоенрадин

АВ-03998-01-12

енраміцин

ТОВ “АТ Біофарм”

Декоративні птахи (голуби).

Лікування при захворюваннях травного каналу

Може використовуватись як стимулятор росту

2

РІКОЦИН

АВ-05919-01-15

енраміцин

ТОВ “Ветсинтез”

Декоративні птахи: голуби та папуги

Лікування при захворюваннях травного каналу

Може використовуватись як стимулятор росту

3

МЕДИЦИЛАТ

AB-05775-01-15

бацитрацин метилену дисаліцилат

ТОВ “Ветсинтез”

Декоративні птахи (голуби, папуги).

Лікування голубів та папуг, хворих на некротичний ентерит

Може використовуватись як стимулятор росту

4

БІОНОН®

AB-06491-01-16

нозигептид

ТОВ “АТ Біофарм”

Декоративні птахи (канарки, папуги, голуби).

Лікування декоративної птиці (канарок, папуг, голубів) при захворюваннях травного каналу, у т. ч. при некротичному ентериті

Може використовуватись як стимулятор росту

5

ФЛАМІКОЛ

AB-06324-01-16

флавоміцин

ТОВ “Ветсинтез”

Декоративні птахи: голуби, папуги.

Лікування при захворюваннях травного каналу

Може використовуватись як стимулятор росту

6

Стафак® 110

AA-06176-01-15

вірджиніаміцин

Файбро Енімал Хелс Корпорейшн, США

Курчата-бройлери

Лікування курчат-бройлерів, хворих на некротичний ентерит

Може використовуватись як стимулятор росту

7

ЦИПРОКОЛ®

АВ-04753-01-13

ципрофлоксацин,колістин

ТОВ “Ветсинтез”

Собаки та голуби

Лікування собак та голубів, хворих на колібактеріоз, сальмонельоз, стрептококоз, пастерельоз, а також при хронічних респіраторних інфекціях (CRD), захворюваннях травного каналу, змішаних і вторинних інфекціях при вірусних хворобах

Немає визначених максимальних меж залишків для ципрофлоксацину.

8

ГЕНТАФЛОКС

АВ-05154-01-14

гентаміцину сульфат, офлоксацин

ТОВ “Ветсинтез”

Собаки, коти, голуби

Собаки, коти: лікування тварин, хворих на септицемію, артрит, а також при захворюваннях травного каналу (гастрити, ентерити, перитоніти), органів дихання ( тонзиліти, трахеїти, пневмонія, бронхіти, бронхопневмонія), сечостатевої системи ( нефрити, пієліти, пієлонефрити, уретрити, уроцистити, метрити, мастити), шкіри (дерматити), та вторинних інфекціях. Голуби: лікування птиці, хворої на септицемію, колібактеріоз, пастерельоз, сальмонельоз

Немає визначених меж максимальних залишків офлоксацину.

9

Метронід 25

АВ-00941-01-10

метронідазол

ТОВ ВФ "Базальт"

Собаки та коти.

Лікування собак та котів, хворих на трихомоноз, діарею, коліт, стоматит, а також при захворюваннях органів дихання та сечостатевої системи, травного каналу та шкіри

Заборонений для продуктивних тварин.

10

Бровафом

AB-01007-01-10

фуразолідон; окситетрацикліну гідрохлорид; метронідазол.

ТОВ "БРОВАФАРМА"

Собаки, коти, хутрові звірі (лисиці, песці, норки), голуби.

Собаки, коти: лікування захворювань травного каналу та профілактика хірургічних і післяродових ускладнень. Хутрові звірі (лисиці, песці, норки): лікування тварин, хворих на ентерит, еймеріоз (кокцидіоз печінки), метронідазолу та фуразолідону. Голуби: лікування птиці, хворої на гістомоноз, еймеріоз, сальмонельоз, тріхомоноз.

 Фуразолідон та метронідазол заборонений для продуктивних тварин.

11

Ципровет 10%

AA-05736-01-15

ципрофлоксацин

Аль-Фаіхаа фо Ветерінарі Індастріс, Сирія

Собаки, коти, голуби.

Лікування собак, котів та голубів, хворих на колібактеріоз, сальмонельоз, стрептококоз, пастерельоз, а також при хронічних респіраторних захворюваннях, захворюваннях травного каналу, змішаних і вторинних інфекціях

Немає визначених максимальних меж залишків для ципрофлоксацину.

12

Порошок МЕТРОНІДАЗОЛУ 20%

АB-01688-01-10

метронідазол

ТзОВ УПВКФ “ВЕТЛОН”

Голуби.

Лікування голубів, хворих на трихомоноз

Заборонений для продуктивних тварин.

13

Брометронід новий порошок

AB-01648-01-10

тінідазол

ТОВ "БРОВАФАРМА"

Декоративні птахи (голуби, декоративні фазани), собаки, коти, декоративні кролі.

Декоративна птиця (голуби, декоративні фазани): лікування птиці, хворої на гістомоноз, трихомоноз, еймеріоз, сальмонельоз. Собаки та коти: лікування тварин, хворих на лямбліоз, амебіоз, трихомоноз та при інших анаеробних інфекціях. Декоративні кролі: лікування тварин, хворих на еймеріоз.

Немає визначених максимальних меж залишків для тінідазолу.

14

Брометронід новий таблетки

AB-01649-01-10

тінідазол

ТОВ "БРОВАФАРМА"

Декоративні птахи (голуби, декоративні фазани), собаки, коти, декоративні кролі.

Декоративна птиця (голуби, декоративні фазани): лікування птиці, хворої на гістомоноз, трихомоноз, еймеріоз, сальмонельоз. Собаки та коти: лікування тварин, хворих на лямбліоз, амебіоз, трихомоноз та при інших анаеробних інфекціях. Декоративні кролі: лікування тварин, хворих на еймеріоз.

Немає визначених максимальних меж залишків для тінідазолу.

15

НОРФЛОКВЕТ 20%®

AB-02430-01-11

норфлоксацин

ТОВ “Ветсинтез”

Собаки, коти.

Лікування собак та котів, хворих на септицемію, артрит, поліартрит, менінгіт, мастит, дерматит, вторинні інфекції при вірусних захворюваннях, а також при захворюваннях органів дихання (тонзиліт, трахеїт, пневмонії, бронхіт, риніт, синусит, бронхопневмонії), травного каналу (гастрит, ентерит, перитоніт), сечостатевої системи (нефрит, пієліт, пієлонефрит, уретрит, метрит, уроцистит)

Немає визначених максимальних меж залишків для норфлоксацину.

16

ОФЛОКСАЦИНВЕТ 10%®

AB-02432-01-11

офлоксацин

ТОВ “Ветсинтез”

Собаки, коти.

Лікування собак та котів, хворих на септицемію, артрит, поліартрит, менінгіт, мастит, дерматит, вторинні інфекції при вірусних захворюваннях, а також при захворюваннях органів дихання (тонзиліт, трахеїт, пневмонії, бронхіт, риніт, синусит, бронхопневмонії), травного каналу (гастрит, ентерит, перитоніт), сечостатевої системи (нефрит, пієліт, пієлонефрит, уретрит, метрит, уроцистит)

Немає визначених максимальних меж залишків для офлоксацину.

17

ЦИПРОФЛОКВЕТ 10%®

AB-02428-01-11

ципрофлоксацин

ТОВ “Ветсинтез”

Собаки, коти.

Лікування собак та котів, хворих на септицемію, артрит, поліартрит, менінгіт, мастит, дерматит, вторинні інфекції при вірусних захворюваннях, а також при захворюваннях органів дихання (тонзиліт, трахеїт, пневмонії, бронхіт, риніт, синусит, бронхопневмонії), травного каналу (гастрит, ентерит, перитоніт), сечостатевої системи (нефрит, пієліт, пієлонефрит, уретрит, метрит, уроцистит)

Немає визначених максимальних меж залишків для ципрофлоксацину.

18

Ніфулін

AB-02364-01-11

метронідазон; фуразолідон; окситетрацикліну гідрохлорид

ТОВ “Укрветпромпоста ч”

Собаки, коти, голуби, хутрові звірі (норки, песці).

Собаки, коти: лікування тварин при захворюваннях травного каналу, що спричинені бактеріями та найпростішими, чутливими до окситетрацикліну, метронідазолу та фуразолідону. Хутрові звірі (норки, песці): лікування тварин, хворих на еймеріоз, а також при захворюваннях травного каналу. Голуби: лікування птиці, хворої на гістомоноз, еймеріоз, сальмонельоз, трихомоноз.

Метронідазол та фуразолідон заборонений для продуктивних тварин.

19

ФОРАКОЛ™

AB-06317-01-16

ципрофлоксацину гідрохлорид; триметоприм; колістин

ТОВ “АТ Біофарм”

Декоративні птахи (голуби, папуги).

Лікування декоративної птиці (голубів, папуг), хворої на коліінфекцію, сальмонельоз, некротичний ентерит, стрептококоз, а також при захворюваннях травного каналу та органів дихання

Немає визначених максимальних меж залишків для ципрофлоксацину.

20

Метронізол-К

AB-02131-01-11

метронідазол

ПрАТ “ВНП “Укрзооветпромпостач”

Коти, собаки, норки.

Лікування котів, собак, норок, хворих на діарею, лямбліоз, амебіоз, геардіоз, трихомоноз, анаеробні інфекції

Заборонений для продуктивних тварин.

21

МЕТРОНІДАЗОЛ

АВ-01537-01-10

метронідазол

ТОВ ВФ "Базальт"

Собаки та коти.

Лікування собак та котів, хворих на трихомоноз, дизентерію, діарею, коліт, стоматит, а також при захворюваннях органів дихання, сечостатевої системи, травного каналу та шкіри

Заборонений для продуктивних тварин.

22

ОРНИТИЛ

АВ-06572-01-16

Левофлоксацин, колістину сульфат

ТОВ “Ветсинтез”

Голуби, собаки.

Собаки: лікування тварин, хворих на септицемію, артрит, поліартрит, менінгіт, мастит, дерматит, вторинні інфекції при вірусних захворюваннях, а також при захворюваннях органів дихання (тонзиліт, трахеїт, пневмонії, бронхіт, риніт, синусит, бронхопневмонії), травного каналу (гастрит, ентерит, перитоніт), сечостатевої системи (нефрит, пієліт, пієлонефрит, уретрит, метрит, уроцистит. Голуби: лікування птиці при захворюваннях органів дихання та травного каналу

Немає визначених максимальних меж залишків для левофлоксацину.

23

ГАТИНОЛ

АВ-07413-01-17

гатифлоксацин; колістину сульфат, триметоприм

ТОВ “Ветсинтез”

Голуби, папуги, канарки

Лікування голубів, папуг та канарок, хворих на хронічні респіраторні захворювання (CRD), псевдомоноз, колібактеріоз, сальмонельоз, стрептококоз, пастерельоз, а також при захворюваннях травного каналу, змішаних і вторинних інфекціях при вірусних хворобах

Немає визначених максимальних меж залишків для гатифлоксацину.

24

МАКРОЛОНГ

АВ-07415-01-17

азитроміцину дигідрат

ТОВ “Ветсинтез”

Собаки, голуби

Лікування собак та голубів при захворюваннях органів дихання, травного каналу, сечостатевої системи, змішаних і вторинних інфекціях при вірусних хворобах

Немає визначених максимальних меж залишків для азитроміцину.

25

НОРФЛОКСАЦИН 10%

АА-03085-01-12

норфлоксацин

ПФО ”ВЕТОСФАРМА” Сп. з о.о., Польща

Голуби

Лікування голубів при захворюваннях травного каналу та органів дихання

Немає визначених максимальних меж залишків для норфлоксацину.

26

ЦИПРОКОЛІН

АВ-07246-01-17

ципрофлоксаци н (у формі гідрохлориду) колістину сульфат

ТОВ "БІОТЕСТЛАБ"

Собаки, голуби

Лікування собак та голубів, хворих на колібацильоз, сальмонельоз, стрептококоз, пастерельоз, некротичний ентерит, артрит, а також при захворюваннях травного каналу та органів дихання, змішаних і вторинних інфекціях при вірусних хворобах

Немає визначених максимальних меж залишків для ципрофлоксацину.

27

Ніфулін МОФ

АВ-03965-01-12

метронідазол; окситетрациклі ну гідрохлорид; фуразолідон

Приватне підприємство “O.L.KAR-АгроЗооВетСервіс”

Собаки, коти, хутрові звірі (норки, песці), декоративні голуби

Собаки, коти: лікування тварин при захворюваннях травного каналу та попередження хірургічних ускладнень. Хутрові звірі (норки, песці): лікування тварин, хворих на еймеріоз (кокцидіоз), а також при захворюваннях травного каналу. Декоративні голуби: лікування птиці, хворої на гістомоноз, еймеріоз (кокцидіоз), сальмонельоз, трихомоноз

Метронідазол та фуразолідон заборонений для продуктивних тварин.

Компонент коментарів CComment

На верх